Anonim şirketlerin genel kurulları tüm paydaşları bağlayan, ortaklığın birden çok alanında önemli kararları alan bir organı oluşturmaktadır. Karar organı olmasından dolayı esas sözleşmenin değişikliği, önemli miktarlarda şirket varlığının toptan satışı hatta ortaklığın feshi gibi ortaklığa ilişkin çok önemli kararları olağan ve olağanüstü dönemlerde düzenlediği genel kurul toplantıları neticesinde alırlar.

 

Türk Ticaret Kanununca ve sair kanunlarca, son derece önemli etkileri olan anonim şirketlerin en önemli organlarından olan genel kurul kararlarının hukuk düzenine uygun olmasını sağlayan hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümlere aykırılık halinde ilgili genel kurul kararının hükümsüzlüğü söz konusu olabilmektedir.

 

Genel kurul kararlarının hükümsüzlük halleri yokluk, butlan, iptal edilebilirlik ve askıda hükümsüzlük şeklinde düzenlenmiştir. Bu hallerde genel kurul kararlarında belli şartlar aranmış, bu şartların aykırılığı halinde ilgili kararın geçersizliğine ilişkin yaptırımlar düzenlenmiştir. Dolayısıyla her bir hükümsüzlük
halinin genel ve özel şartlarının bulunabileceği kabul edilmektedir.

 

Genellikle emredici hükümlere aykırılık, esas sözleşmeye aykırılık, ahlaka ve adaba aykırılık, kararın imkansızlığı, dürüstlük kurallarına ve kesin hükme aykırılığı gibi durumlarda kanunda belirlenen, ortaklıkla yakın ilişkide bulunan kimseler tarafından genel kurul kararlarının geçersizliği ileri sürülmektedir. Bu geçersizliğin ileri sürülmesinde demin bahsetmiş olduğumuz sınıflandırma ele alınmaktadır.

Örneğin genel kurulun butlanı hallerinde tespit davası açılmaktayken, genel kurulun iptali halinde genel kurula karşı iptal davası açılmaktadır. Yine kanunumuzda açılacak davalar belli sürelere de bağlanmıştır. Örneğin iptal davasında üç aylık bir süre mevcut iken yokluk veya askıda hükümsüzlük durumlarında farklı düzenlemeler mevcuttur. Tüm bu düzenlemelerin temelinde ise ortaklığın yapısının korunması, ortakların haklarının zedelenmemesi, çoğunluk hakları karşısında azınlık haklarının korunması, ortaklığın kanuna aykırı, esas sözleşmeye aykırı veya dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde faaliyet yürütmemesine yönelik amaçlar bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.