Girişim Hukuku Nedir?Girişimciler İçin Hukuk Rehberi – 1

Girişim & Startup Hukuku Nedir? Girişim hukuku, girişimcilerin kanunlara uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla ortaya çıkan, ticari hayatı şekillendiren pek...

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

Genel Kurul Kararlarının İptali Nedir? Türk Ticaret Kanunun 445.maddesi uyarınca kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan...

Startupların Hukuken Dikkat Etmesi Gerekenler

Girişimciler, girişim fikrinin korunmasından, ilk sözleşmesinin imzalanmasına, şirket kurulmasından, yatırım alınmasına kadar pek çok aşama ile karşılaşmaktadır. Girişimcilerin temel olarak hangi...

Girişimciler İçin Hukuka Uyumluluk

Girişimin belli bir seviyeye gelmiş olması, hukukla bağlantısının kesileceği anlamına gelmemektedir. Girişimciler ister fikir aşamasında olsun ister şirketleşmiş olsun her aşamada...

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Askıda Hükümsüzlüğü

Askıda hükümsüzlük, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü unsurların eksikliği dolayısıyla başlangıçta hüküm ve sonuç doğurmaması, ancak unsurların tamamlanmasıyla hukuki sonuçlarını tam...

Anonim Şirketlerde Genel Kurul ve Hukuken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anonim şirketlerin genel kurulları tüm paydaşları bağlayan, ortaklığın birden çok alanında önemli kararları alan bir organı oluşturmaktadır. Karar organı olmasından dolayı...

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının İptali Davası

Genel Kurul Kararının İptali Davasında Usül İptal davasının muhakeme usulü butlan veya yokluktan farklı olarak dava açmayı gerektirmektedir. Kanun iptal davasının...

Genel Kurul Kararlarının İptalinin Koşulları

İptal davasının açılması için bir genel kurul kararının mevcut olması, bu genel kurul kararının kanuna, ana sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırılık...