Girişimciler, girişim fikrinin korunmasından, ilk sözleşmesinin imzalanmasına, şirket kurulmasından, yatırım alınmasına kadar pek çok aşama ile karşılaşmaktadır.

Girişimcilerin temel olarak hangi hukuk dallarıyla hangi aşamalarda karşılaşacağını ve özellikle hangi aşamalarda dikkat etmeleri gerektiğini bu başlık altında inceleyeceğiz.

1- Yasallığın Tespiti Aşaması

Girişimcinin hukuki serüveninde karşılaşacağı ilk aşama yasallığın tespiti aşamasıdır. Yasallığın tespiti aşamasında tabiri caizse girişimin check-up’ ı yapılır. Bu check-up sonunda yapılmak istenen girişimin yasalar çerçevesince korunabilecek bir girişim olması aranır.

Bir girişimin hukuken korunabilmesi için kamu düzenine aykırı olmaması, konusunun suç teşkil etmemesi, yasaklı faaliyetlerden kaçınması, dürüstlük kurallarına uygun olması, diğer girişimlerle veya şirketlerle haksız rekabet içerisinde olmaması, diğer girişimlerin veya şirketlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırılık teşkil etmemesi kısacası hukuka uyum içerisinde olması gerekir. Dolayısıyla girişimcinin ilk olarak kendi girişiminin yasallığını sorgulaması veya bir hukuk profesyonelinden bu konuda yardım alması önem arz eder. Eğer yerel bir girişimse yerel mevzuata bakılarak satılmak istenen ürün veya hizmetin yasallığının, eğer uluslararası bir girişimse farklı ülkelerin kanunlarının bu ürün veya hizmetlere uygunluğunun tespiti gerekir.

2- Girişimin Korunması Aşaması

Bir girişimin ürettiği ürün veya hizmetlerin başkaları tarafından kullanılmasını önlemeye yarayan, ilgili ürün veya hizmetlerin hukuken tanınmasını sağlayan haklar fikri ve sınai haklardır. Bu haklarla girişimci, ürettiği ürünü patent veya faydalı modelle koruyabileceği gibi, lisanslar vererek bunlardan ticari anlamda kazanç da sağlayabilmektedir.

Girişimci ürün üretmenin yanında bir tasarımda yapmış olabilir, yine yapmış olduğu bu tasarımı veya tasarımları, sınai mülkiyet kanununda yer alan tasarıma ilişkin hükümler kapsamında koruyabilir.  Belli bir seviyeye geleceğine inanılan girişimler ise toplumda bilinirlik ve ayırt edicilik kazanmak için kendilerine özgü olan işaretleri marka olarak tescil ettirebilir. Tüm bu düzenlemelerle birlikte girişimci, girişimini yasal olarak korunan bir hale getirebilmektedir. Kanunen tanınan bunca hak varken girişimcinin bu haklardan yararlanmayı ihmal etmesi durumunda çeşitli problemler çıkabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.