Genel Kurul Kararının İptali Davasında Usül İptal davasının muhakeme usulü butlan veya yokluktan farklı olarak dava açmayı gerektirmektedir. Kanun iptal davasının tarafı olacak kişileri açıkça belirtmiştir. İptal davasının kanunda sayılan hallerde, sayılan kişilerce açılması davanın reddedilmemesi açısından önem taşımaktadır. Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalarda basit yargılama usulüne göre davanın sonuçlandırılacağı kabul edilmektedir. HMK 382….