Karataş & Partners

Sözleşmeler Hukuku ve Sözleşme Yönetimi

Sözleşmeler temel olarak tarafların iradelerinin uyuşması sonucunda ortaya çıkan hukuki metinler olsa da sözleşme dengesinin sağlanmaması, şartların iyi analiz edilmemesi durumlarında ne yazık ki hukuki ihtilaflar ortaya çıkabilmektedir. Karataş & Partners olarak sözleşmeler hukukuna önem gösteriyor, sözleşmeleri kurumsal bir şekilde yönetiyoruz.

 • Sözleşmelerin Analizi
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Sözleşmelerin Düzenlenmesi

Karataş & Partners

Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Ulusal ve Uluslararası kapsamda ticaret yaparken dikkat edilmesi çok önemli noktalar bulunmakta olup, bu noktalarda hata yapılması telafi edilemez hatalara neden olabilmektedir. Bu kapsamda Karataş & Partners olarak ticaret hukukuna önem gösteriyor, sözleşmeleri kurumsal bir şekilde yönetiyoruz.

 • Ticari İlişkilere İlişkin Yasallık Analizi
 • Ticari İlişkinin Hukuka Uyumluluğu
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Karataş & Partners

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Danışmanlığı ve Dava Takibi

Üretilen her eser, yaratılan her marka, icat edilen her buluşun, yazılan her bestenin, yapılan her klibin öneminin farkındayız. Bu kapsamda Karataş & Partners olarak fikri ve sınai haklar hukukuna önem gösteriyor, eserlerin, markaların, patentlerin, faydalı modellerin ve tasarımların korunmasına önem gösteriyoruz.

 • Fikri ve Sınai Hakların Korunması
 • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Danışmanlıklar
 • Telif, Marka, Patent, Tasarım, Faydalı Model Davaları

Karataş & Partners

Şirketler Hukuku, Şirketlerin Hukuka Uyumluluğu ve Birleşme & Devralmalar Hukuku Danışmanlığı

Şirket kuruluşundan, şirket sözleşmelerinin hazırlanmasına, genel kurul, yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantılarına ilişkin uyulması gereken usullerden, sermaye arttırımına, pay sahipleri sözleşmesinden şirketlerin hukuka uyumluluğuna değin tüm süreci kurumsal bir şekilde yönetiyoruz.

 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Şirket İçi Yasal Uyum Süreci
 • Şirket Sözleşmelerinin ve İşlemlerinin Hazırlanması
 • Şirketin Hukuken Korunmasının Sağlanması

Karataş & Partners

Tüketici & İş Hukuku

Ulusal ve Uluslararası kapsamda ticaret yaparken dikkat edilmesi çok önemli noktalar bulunmakta olup, bu noktalarda hata yapılması telafi edilemez hatalara neden olabilmektedir. Bu kapsamda Karataş & Partners olarak ticaret hukukuna önem gösteriyor, sözleşmeleri kurumsal bir şekilde yönetiyoruz.

 • Ticari İlişkilere İlişkin Yasallık Analizi
 • Ticari İlişkinin Hukuka Uyumluluğu
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Karataş & Partners

Bilişim Hukuku ve Teknoloji Hukuk Danışmanlığı

Bilişim ve Teknoloji Hukuku departmanımızca genel bilişim hukuku, fintech hukuku, siber suçlar hukuku, sosyal medya suçları hukuku, blockchain hukuku, yapay zeka, otonom cihazlar ve IOT hukuku hizmetleri vermekteyiz. Çağın gelişmeleri yakından takip eden hukuk büromuz bu alanda teknik bilgi sahibi avukatlarla müvekkillerine hizmet vermektedir.

 • Bilişim ve Bilişim Suçları Hukuk Danışmanlığı
 • Siber Suçlar ve Sosyal Medya Suçları Dava Takibi
 • Blockchain Hukuku Danışmanlığı
 • E-Spor Hukuku Danışmanlığı
 • Yapay Zeka, Otonom Cihazlar ve IOT Hukuk Danışmanlığı
 • Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Karataş & Partners

E-Ticaret Hukuku ve E-Ticaret Hukuku Sözleşmeleri

Ulusal ve Uluslararası kapsamda elektronik ticaret şirketlerinin e-ticaret mevzuatına uyumluluğunun sağlanması , e-ticaret sitelerinde olması gereken sözleşmeler ile metinlerin hazırlanması ve e-ticaret hukuku danışmanlığı hizmetlerini sunmaktayız.

 • E-Ticaret Hukuku Analizinin Yapılması
 • E-Ticaret Sözleşmeleri ve Metinlerinin Hazırlanması
 • E-Ticaret Mevzuatına Uyumluluğun Sağlanması

Karataş & Partners

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uyumluluk Süreci

Kişisel verileri işleyen veya işlenmesinde sorumlu olan şirketler ve girişimciler için kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında uyumluluğunu sağlıyor, hazırlanması gereken sözleşmeleri ve hukuki metinleri hazırlıyor, farkındalık eğitimleri veriyoruz.

 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Danışmanlığı
 • Kişisel Verilerin Korunması İçin Sözleşmelerin Hazırlanması
 • GDPR Uyumluluğunun Sağlanması
 • KVKK Uyumluluğunun Sağlanması

Karataş & Partners

Girişim Hukuku & Startup Hukuku

Girişimciler ve Startuplar için başlangıç aşamasından son aşamaya kadar girişimin korunması, sözleşmelerin hazırlanması, şirket kuruluşlarının gerçekleştirilmesi, yatırım sürecinin tamamlanması ve hukuka uyumluluğunun sağlanması hizmetleri vermekteyiz.

 • Yasallığın Tespiti
 • Girişimcinin ve Startup’ın Korunması
 • Girişimciler İçin Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Şirket Kurulum ve Yatırım İşlemleri
 • Girişim & Startup Hukuku Uyumluluğu

Karataş & Partners

Medya & Eğlence Hukuku ve Yapım, Ajans, Sanat Hukuk Danışmanlığı

Karataş & Partners olarak bir çok seçkin ünlüye, yapım şirketine ve ajansa hukuk hizmeti vererek elde ettiğimiz tecrübeler kapsamında medya ve eğlence hukuki hizmetleri veriyoruz. Bu kapsamda organizasyonları, medya mecralarını, fenomenleri, sanatçıları, oyuncuları, dizi ve film yapımcılarını hukuken koruyoruz.

 • Mecralar ve Yapım Şirketleri İçin Hukuk Hizmetleri
 • Fenomenler, Oyuncular, Sanatçılar İçin Hukuk Hizmetleri
 • Organizasyonlar ve Etkinlik Ajanları İçin Hukuk Hizmeti

Karataş & Partners

Reklam & Dijital Pazarlama Hukuku ve Ticari Elektronik İleti Danışmanlığı

Kreatif ajanslar müşterileri için içerik üretirken, dijital pazarlama şirketleri seo ve adwords çalışmaları yaparken, medya planlama ajansları da müşterilerine mecra desteği verirken hukuka uyumlu olmak zorunluluğundadır aksi durumda ihtilaflar ortaya çıkmakta ve sorumluluk bu şirketlere yüklenmektedir.  Bu kapsamda Karataş & Partners olarak reklam ve dijital pazarlama hukukuna önem gösteriyor, süreci kurumsal bir şekilde yönetiyoruz.

 • Reklam Ajansları ve Dijital Ajanslar İçin Hukuk Danışmanlığı
 • Medya Planlama Ajansları İçin Hukuk Hizmeti
 • Sosyal Medya Pazarlama ve Ticari Elektronik İleti Hukuku

Karataş & Partners

Online İtibar Yönetimi Hukuku Danışmanlığı, Erişim Engelleme ve İçerik Kaldırma

İnternet ortamında şirketler ve ünlü isimler genellikle hakaretlerle, ticari itibarını zedeleyen durumlarla veya sahte haberlerle karşılaşabilmektedir. Yapılan ihlallere karşı başvurulacak çeşitli hukuki yollar mevcuttur. Ancak bu başvurulardan hangisinin ne zaman yapılacağı ve ne şekilde yapılacağı konusunda hukuk desteği gerekmektedir. Karataş & Partners olarak müvekkillerimizin itibarlarını korumasına hukuksal danışmanlık vermekten mutluluk duyuyoruz.

 • Bireysel ve Kurumsal İtibar Yönetimi
 • İçerik Kaldırma İçin Avukatlık Desteği
 • Erişim Engelleme İçin Avukatlık Desteği
 • Kişisel Veri İhlalleriyle Hukuki Mücadele
 • Unutulma Hakkının Kullanılması

Karataş & Partners

Yazılım, Mobil Uygulama ve Oyun Hukuku Danışmanlığı ve Dava Takibi

Yazılım, APP veya Oyun üreten şirketler ve girişimciler için teknik anlamda kendisini geliştiren hukukçularımız profesyonel hukuk hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda Karataş & Partners olarak yazılımcılara, oyun ve mobil uygulama geliştirme şirketlerine hukuksal anlamda destek oluyor, süreci kurumsal bir şekilde yönetiyoruz.

 • Yazılım ve Mobil Uygulama Şirketleri İçin Hukuk Danışmanlığı
 • Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirme Şirketleri İçin Hukuk Desteği
 • Yazılım ve Mobil Uygulama Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Sahte veya Taklit Yazılımlarla Mücadele

Karataş & Partners

Rekabet, Vergi, BTK ve SPK Hukuku Danışmanlığı

Karataş & Partners olarak rekabet hukuku, vergi hukuku ve spk mevzuatı kapsamında hukuk hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda yükümlülükleri hakkında müvekkillerimizi bilgilendiriyor, ön incelemeler yapıyor ve hukuka uyumluluk çalışmalarını yürütüyoruz.

 • Rekabet Hukuku Danışmanlığı
 • Vergi Hukuku Danışmanlığı
 • Sermaye Piyasaları Hukuk Danışmanlığı

Karataş & Partners

Kozmetik ve İlaç Sektörü İçin Hukuk Danışmanlığı

Kozmetik ve ilaç şirketlerinin, üreticilerinin, kozmetiğe ilişkin tanıtım yapanların veya satış yapanların kanundan doğan sorumlulukları mevcuttur. Karataş & Partners olarak kozmetik firmalarının tedarik, fason, ortaklık, satış, e-ticaret, tasarım ve marka haklarının tescili, mevzuata uygunluğu ve TITCK’in kılavuzları doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

 • Kozmetik ve İlaç Hukuku Danışmanlığı
 • Mevzuata Uygunluk Kontrolü
 • Hukuka Aykırılığı Önleyici Rehberler