Girişim & Startup Hukuku Nedir?

Girişim hukuku, girişimcilerin kanunlara uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla ortaya çıkan, ticari hayatı şekillendiren pek çok hukuksal düzenleme ile yakın ilişkisi olan, girişimci ile yatırımcı ve hem girişimci hem de yatırımcı taraflar ile hukuk düzeni arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Girişimciler hedeflerini gerçekleştirmek için risk alabilen ve topluma değer katan cesur bireyler olarak geleceği şekillendirmektedir. Önemli bir misyonu üstlenen girişimcilerin, girişimlerini korumaları, şirket kurabilmeleri, yatırım alabilmeleri, kısacası girişim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hukuka uygun bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Girişimci  Hukuken Hangi Aşamalarla Karşılaşır?

Girişimin başlangıç aşamasından son bulmasına kadar ki tüm aşamalarda hukuki süreçlerle karşılaşılmaktadır. Hukuksal süreçleri göz ardı eden girişimcilerin kötü senaryolarla karşılaştığı da bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda yayınlayacağımız yazılarla ve yapacağımız programlarla girişimcilik ekosistemindeki tecrübelerimizi ve uygulamadaki bilgilerimizi girişimcilerle ve yatırımcılarla şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde paylaşarak girişimcilerde ve yatırımcılarda hukuki süreçler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız.

Girişimciler, girişimlerini sürdürürken pek çok hukuk kuralı ile karşılaşmakta, bu hukuk kurallarından bazıları, girişimcilere çeşitli haklar verirken, bazıları ise sorumluluklar yüklemektedir. Bu yasal düzenlemelerin temel anlamda, girişimin, yasal çerçevede korunmasını, diğer girişimlerin yasal haklarına aykırılık teşkil etmemesini ve devlet kontrolünde olmasını amaçladığını söyleyebiliriz.

Girişimci Hangi Kanunlarla Karşılaşır?

Girişimciler tarafından sıklıkla karşılaşılan kanunlar aşağıdaki gibidir

  • Fikri hakların korunmasında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  • Sınai hakların korunmasında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
  • Sözleşme ve Borç İlişkileri Kapsamında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • Ticari ilişkiler kapsamında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • E-ticaret faaliyetleri kapsamında 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu
  • Kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Tüketicilerle ilişkilerini düzenleyen 6502 Sayılı Tüketici Kanunu
  • Yatırım fonları, kitle fonlaması, girişim sermayesi gibi yatırım ortamının iyileştirmesi kapsamında SPK mevzuatı
  • Vergilendirmeye ilişkin 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
  • İşci ve işveren ilişkilerini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Girişimciler girişimlerini hukuka uygun hale getirmek, hukuki ihtilafların önüne geçmek, girişimlerini korumak, doğru şirket türünü seçmek ve yönetmek, taraflarla sözleşme ilişkisini sağlıklı kurabilmek, yatırım sürecini yasal bir şekilde yürütmek ve bunun gibi pek çok amaç için hukuka ihtiyaç duymaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.